Profesor Robert Thomas – uznany na świecie onkolog z 30 – letnim doświadczeniem, pełni funkcję konsultanta medycznego na oddziale onkologicznym kliniki Primrose, w szpitalach Bedford i Addenbrook, jest również wykładowcą akademickim, profesorem wydziału nauk biologicznych i badań wysiłku fizycznego Uniwersytetu Coventry oraz starszym wykładowcą Uniwersytetu Cambridge, a także popularyzatorem wiedzy na tem strategii żywieniowych. Przewodniczy doradczemu komitetowi ekspertów Macmillan i udziela konsultacji lekarskich w zakresie stylu życia, wysiłku fizycznego oraz nowotworów na stronie internetowej http://www.cancernet.co.uk/

Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu odżywiania, stylu życia oraz aktywności fizycznej w chorobach onkologicznych. Koncentruje się na pacjentach z rakiem piersi, skóry, jelita grubego oraz prostaty.

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach, włączając w to ostatnie wyniki badań nad biochemią wysiłku fizycznego. Opracował i przeprowadził liczne randomizowane badania kliniczne na terenie Zjednoczonego Królestwa, w tym największe światowe badania nad oceną bogatego w polifenole suplementu diety (badania Pomi-T).

Otrzymał w Wielkiej Brytanii takie nagrody jak „Onkolog Roku” czy „Lekarz Roku”.

Profesor Thomas zasiada w wielu rządowych ciałach doradczych, jest autorem przeglądu dowodów krajowej inicjatywy na rzecz przeżycia chorób nowotworowych (National Cancer Survivorship Initiative) oraz pierwszej przyjętej przez rząd specjalizacji w rehabilitacji dla pacjentów z chorobą nowotworową, która świadczona jest obecnie w całym kraju przez Fundację Wright. Brytyjskie Stowarzyszenie Onkologiczne przyznało mu tytuł „Onkologa Roku”, a z rąk czasopisma „Lekarz Szpitalny” („Hospital Doctor”) otrzymał nagrodę „Lekarza Roku”.

Aktywnie uprawia sporty, pełni funkcję rzecznika prasowego dwóch uniwersyteckich szpitali w Cambridge, grupy wsparcia Macmillan oraz funkcję doradcy licznych programów dokumentalnych w Channel 5, a także jest wydawcą newsowej serii Monthly Lifestyle.

Jest autorem książki „Styl życia i rak – fakty” oraz aktywnym blogerem serwisów: http://www.cancernet.co.uk/

https://www.keep-healthy.com/

Facebook: cancernetuk

Twitter:@cancernetuk