Badania kliniczne

Skład Pomi-T ® został specjalnie stworzony dla klinicznego zespołu badawczego brytyjskich naukowców we współpracy z Cambridge University, NCRN (National Cancer Research Network) oraz NCRI (Narodowy Instytut Badań nad Rakiem) instytucji badawczych.
Wpływ receptury Pomi-T® jako suplementu diety oparto na jednym z najbardziej dokładnych, randomizowanych, z podwójnie ślepą próbą badaniach klinicznych II fazy. Badanie brytyjskiego NCRN Pomi-T trwało pół roku. Kierował nim Robert Thomas, profesor Uniwersytetu w Cambridge. Naukowcy z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy na świecie, naukowo i niezawodnie dowiedli synergistyczne efekty polifenoli w czterech produktach roślinnych.

Oficjalny dokument badań klinicznych Pomi-t (w języku angielskim)

Wyniki tego przełomowego badania zostały ogłoszone jako pełne ustne wystąpienie na największej i najbardziej prestiżowej konferencji ASCO® 2013 (American Society of Clinical Oncology) w Chicago w czerwcu 2013 r. 

Więcej informacji: http://www.cancernet.co.uk/pomi-t.htm lub Prostate Cancer Prostatic Dis. 2014 Jun; 17(2): 180–186. Published online 2014 Mar 11. https://www.nature.com/articles/pcan20146

Podsumowanie badań klinicznych Pomi-T na podstawie streszczenia w Journal of Clinical 31, Oncology 31, 2013 (Suppl, abs 5008)

Sprawdź

Certyfikacja i zapewnienie jakości

To niekomercyjne badanie akademickie było sponsorowane przez Prostate Action, opracowane przez Komitet Badań nad Terapiami Komplementarnymi Narodowego Instytutu Badań Nowotworowych (NCRI), przyjęte przez Narodową Sieć Badań Nowotworowych (NCRN) oraz zbadane przez niezależny ośrodek w celu zapewnienia zgodności z Wytycznymi Europejskiej Dobrej Praktyki Klinicznej. Producent przeprowadził analizę wewnętrzną, aby zapewnić autentyczność i czystość produktu, która została następnie ponownie potwierdzona przez niezależnie przeprowadzoną spektrometrię masową. Ocena statystyczna była niezależna od zespołu badawczego.

Kontekst badania

Coraz większa liczba publikowanych badań wiąże polifenole, naturalne chemiczne substancje pochodzenia roślinnego znajdujące się w zdrowej żywności, z niższym poziomem ryzyka chorób przewlekłych, takich jak demencja, artretyzm, starzenie skóry, degeneracja mięśni, a ostatnio nawet nowotwór [Rezai-Zadeh], [Maclarty]. Kobiety cierpiące na raka piersi, które spożywały więcej niż zalecane „5 razy dziennie” ilości owoców i warzyw, były narażone na mniejsze o jedną trzecią ryzyko nawrotu, zwłaszcza w połączeniu z aktywnością fizyczną [Pierce 2009]. Nawroty raka piersi okazały się rzadsze u kobiet regularnie pijących zieloną herbatę [Ogunleye 2010] lub spożywających produkty żywnościowe bogate w lignany [Buck 2011], izoflawony i flawonoidy [Boyapati 2005].

Chociaż korzyści ze wzbogacenia diety o suplementy z dużą zawartością polifenoli dla osób chorych na raka były badane w niewielkiej próbie fazy II, rzadko dokonywano ich oceny w odpowiednio licznym randomizowanym badaniu kontrolowanym. Z tego względu działający przy rządzie Zjednoczonego Królestwa komitet planujący badania kliniczne zdecydował o przeprowadzeniu ogólnokrajowego badania w celu zbadania ewentualnych dodatkowych czynników antynowotworowych. Komitet wybrał zieloną herbatę, brokuł, kurkumę i granat, ponieważ produkty te należą do różnych kategorii żywności (przyprawy, zioła, owoce, warzywa). Stworzono hipotezę, że zróżnicowany profil polifenoli będzie miał działanie synergiczne przy braku akumulacji jednej tylko substancji roślinnej. Każdy z badanych składników wykazuje działanie przeciwutleniające, chroniąc komórki przed narażeniem na czynniki kancerogenne, oraz bezpośrednie skutki przeciwnowotworowe, wskazane w badaniach laboratoryjnych fazy II:

Zielona herbata, bogata w galusan epigallokatechiny, blokuje dekarboksylazę ornityny, co skutkuje ograniczeniem rozprzestrzeniania się, angiogenezy i odróżnicowania linii komórek rakowych. Metaanaliza pięciu tysięcy kobiet wykazała, że regularne stosowanie ogranicza nawroty raka piersi. Badania fazy II wskazuje na ograniczenie poziomu PSA w przebiegu raka prostaty [Mclarty, Ogunleye Porrini, Liao].

Granat jest bogaty w kwas elagowy, który ogranicza proliferację, apoptozę i adhezję komórek rakowych. W trzech badaniach fazy II doszło do wydłużenia czasu podwojenia poziomu PSA oraz ograniczenia stresu oksydacyjnego [Retitig, Lansky, Malik, Barber, Rocha, Wang, Pantuck, Carducci, Paller].

Kurkuma, dzięki dużej zawartości kapsaicyny ogranicza wzrost, inwazyjność, migracje oraz aktywację EGFR-TK. Substancja zapobiega progresji rakowych komórek macierzystych w kierunku nowotworu prostaty, jelita cienkiego i piersi, ale nie wywiera żadnych skutków na normalne komórki macierzyste. U ludzi daje efekty przeciwzapalne COX-I [Kakarla, Handler, Shah, Zhang, Dorai].

Brokuł, zawierający dużo izotiocyjanianów, spowalnia wzrost komórek rakowych i wspomaga apoptozę. Po regularnym spożywaniu przez ludzi substancje zawarte w brokułach zmieniają sygnaturę genetyczną, ograniczają działanie genów sprzyjających wzrostowi oraz wspierają geny regulujące supresję nowotworu [Gasper, Joseph, Heinen].

Metodologia

Do stosowania Pomi-T lub placebo przez 6 miesięcy losowo wybrano 203 mężczyzn w wieku 53-89 lat (średnia wieku: 74 lata) z histologicznie potwierdzonym rakiem prostaty (95% z wynikiem 6/7 w skali Gleasona i 5% z wynikiem powyżej 7), z czego 59% pod aktywnym nadzorem, a 41% w trakcie czujnego oczekiwania przy progresywnym nawrocie choroby po radykalnych interwencjach. Mężczyźni zostali przydzieleni losowo do grupy otrzymującej doustnie kapsułkę zawierającą mieszankę granatu, zielonej herbaty, brokułów i kurkumy, dwa razy dziennie, lub placebo. Losowy proces nie wpłynął znacząco na statystykę grupy bazowej, jedynie grupa stosująca placebo była nieco starsza. Obliczenia niezbędnej liczebności grupy i niezależnej analizy statystycznej dokonano na Uniwersytecie Cranfield, a uczestników rekrutowano z całego obszaru Zjednoczonego Królestwa. Potencjalni uczestnicy entuzjastycznie podeszli do możliwości wzięcia udziału w badaniu. Grupy zostały sformowane już na 10 miesięcy przed terminem. Czterech mężczyzn wycofało się po randomizacji i rozpoczęło terapie androgenowe, więc nie uwzględniono ich w ocenie statystycznej.

Wyniki

Średni poziom PSA w grupie Pomi-T wzrósł o 14,7% (95% CI 3,4-36,7%) w stosunku do 78,5% w grupie placebo (95% CI 48,1-115,5%). Różnica 63,8% okazała się znaczna (ANCOVA (analiza kowariancji) p=0,0008). U 18,6% mężczyzn z grupy Pomi-T wykluczono konieczność interwencji pod koniec badania. Charakterystyka podgrup nie różniła się znacząco.

Wtórne punkty końcowe

Brak efektów w analizie hormonów płciowych: Testosteron 13,4 nmol/l (nr 9-29) FSH 9,2 iu/l (nr 2-12), LH 7,4 iu/l (nr 2-9). Brak wpływu na cholesterol, INR lub BP u mężczyzn stosujących warfarin lub ramipril. Obrazy z rezonansu magnetycznego, wykonywane jako część protokołu aktywnego nadzoru, były poddane ocenie retrospektywnej. U 35% uczestników choroba nie była widoczna, u 15% wystąpiła progresja ze znacznym wzrostem poziomu PSA (usunięto z badania), u 50% choroba była widoczna, ale bez progresji, a u żadnego z mężczyzn stosujących Pomi-T rezonans magnetyczny nie wykazał progresji.

Wnioski

W ciągu sześciu miesięcy badania kohorty mężczyzn z rakiem prostaty poddanych aktywnemu nadzorowi lub czujnej obserwacji, suplement Pomi-T wykazał istotny statystycznie krótkookresowy pozytywny wpływ na stopień wzrostu poziomu PSA w porównaniu do placebo. Suplement był dobrze tolerowany, nie powodował niepożądanych skutków ubocznych ani interakcji z lekami, a efektem jego działania wśród znacznie wyższej liczby mężczyzn było pozostanie przez nich pod aktywnym nadzorem lub czujną obserwacją, zamiast poddawania się szkodliwym i kosztownym interwencjom medycznym. U mężczyzn stosujących Pomi-T nie pojawiły się zmiany poziomu testosteronu, jak również żadne zmiany w obrazowaniu RM związane z dynamiką PSA.

Następnie przeprowadzono kolejne badania z udziałem meżczyzn, którzy kontynuowali stosowanie Pomi-T po badaniu. Badaniu poddano wówczas korelację między poziomem PSA a zmianami w wielkości nowotworu obserwowanymi w obrazach MRI – przeczytaj cały artykuł: http://www.cancernet.co.uk/pomi-t.htm

Najnowsze badanie wykazało 100% korelację między zmianami PSA, zaobserwowanymi w badaniu Pomi-T, a wynikami widocznymi na zdjęciach MRI

Oficjalny dokument badań opublikowany w 2015 r.

Kolejna krajowa ocena suplementu Pomi-T będzie stanowić część BADANIA PROVENT. Badanie to prowadzone jest przez prof. Jacka Cuzik i Pana Paula Cathart z Instytutu Medycyny Prewencyjnej. W serii pilotażowej podawana będzie witamina D z aspiryną w jednej grupie, a placebo w drugiej. Następnie włączone zostanie Pomi-T.

Zespół opracował również przeglądy podsumowujące dowody na działanie polifenoli oraz wysiłku fizycznego. Kolejny taki przegląd mający na celu zbadanie biologii wysiłku fizycznego został napisany wspólnie z Uniwersytetem Coventry oraz Stacey Kenfield z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, i przedłożony Brytyjskiemu Dziennikowi Medycyny Sportowej.

Obecnie trwa ocena dowodów pozytywnego działania bogatych w polifenole suplementów na poprawę stanu w artretyzmie i poziom wysiłku fizycznego.

Polifenole są jedną z największych i najbardziej znanych substancji fitochemicznych w grupie. Więcej informacji na temat polifenoli i ich efektów można znaleźć w publikacji naukowej:

Phytochemicals in cancer prevention and management